Design thinking, czyli myśl jak designer

Można by pomyśleć, że myślenie projektowe, czy konceptualne jest zarezerwowane jedynie dla designerów. Ale tak nie jest, Design Thinking polega na wdrażaniu technik procesów do pracy projektantów i rozwiązywaniu problemów w sposób kreatywny i innowacyjny. Koncentracja na człowieku pomaga w nauczaniu i uczeniu się, a także służy działaniom w firmach, projektach i życiu.

Pięć faz myślenia projektowego

Zrozumienie użytkownika stanowi podstawę Design Thinking i pomaga znaleźć alternatywne rozwiązania i strategie w spotkaniu z problemami. Jest to sposób myślenia i pracy, w którym wykorzystuje się następujące metody:

Empatia z użytkownikami i zrozumienie

Zdefiniowanie potrzeb użytkowników, zwrócenie uwagi na ich problemy i spostrzeżenia

Wgląd w istotę założenia i tworzenie innowacyjnych rozwiązań

Kreacja prototypu do tworzenia rozwiązań

Test rozwiązania

Myśl nieszablonowo

Design Thinking stał się językiem wielu wiodących marek, takich jak Apple, Google, Samsung. Wiodące uniwersytety na całym świecie nauczają Design Thinking w swoich programach, m.in. Harvard i Stanford. W Polsce również stosuje się tę formę myślenia projektowego. Nowe sposoby myślenia, które wykraczają poza ramy myślenia szablonowego skutecznie rozwijają procesy twórcze i maja wpływ na działanie. Prowadzi się kursy dla firm, dzięki którym pracownicy mają możliwość poznania pięciu faz myślenia projektowego, które później mogą stosować w swoich strategiach.