Definicja designu

Design jako słowo pochodzi z języka angielskiego i oznacza wzór. Jest to termin o szerokim znaczeniu. Design może opisywać wygląd rzeczy lub obiektu, koncepcję i proces tworzenia oraz projektowania. Ogólna definicja słowa design została stworzona przez Międzynarodową Radę Stowarzyszeń Wzornictwa Przemysłowego (ICSID) i oznacza “działalność twórczą mającą na celu określenie wieloaspektowych cech przedmiotów, procesów i usług”.

To jest designerskie

Mówiąc o produkcie czy obiekcie jako designerskim wiemy, że powstał zgodnie z koncepcją czyli pomysłem i w procesie projektowego tworzenia. Projektant czyli designer może wywodzic swoją koncepcję z różnych dziedzin; architektury i architektury wnętrz, mody, grafiki, stron internetowych lub przedmiotów użytkowych oraz świata zapachów. Najpierw jest pomysł, który przeradza się w projekt. Osoba, która pracuje nad projektem jest designerem i jej zamiarem jest ukazanie rzeczy w formie zamierzonej wizualizacji. Często spotykamy się z określeniem: “To jest designerskie”, to znaczy posiada cechy określające zamierzony koncept i przekaz.

Jeśli coś jest określane jako designerskie to z reguły w sensie pozytywnym. Oczywiście koncept designerski może wzbudzać różne emocje, w zależności od przeznaczenia. Design to również potrzeba i zamiar powielania rzeczy.

Design różni się od dzieł sztuki współczesnej wystawianych w galeriach. Wytwory designerskie mają być funkcjonalne i ergonomiczne, np. meble. Projekty designerskie mogą jednak znaleźć się w galerii sztuki, zależy to od intencji autora. Innowacyjność i zmiany to podstawa konceptów designerskich. Rozwijająca się technologia służy do używania coraz to nowszych rozwiązań, a dzięki temu możliwości wdrażania do projektu pomysłów, których kiedyś nie dało się zastosować.

Kiedy powstał termin design?

Wielka Brytania jest prekursorem używania terminu design, a pierwsze szkoły w tym kierunku powstały w latach 30- tych dziewiętnastego wieku, były to tzw. School of Design. Łacińskie słowo designare oznaczające wyznaczanie albo mianowanie bardzo pasowało do określenia działania mającego na celu tworzenie przedmiotu na podstawie konceptu i pomysłu twórcy. Włosi słowo disegno, oznaczający wzór, rysunek przypisali do działań twórczych mających wydźwięk w intelektualnym procesie budowania dzieła. Sztuki rysunkowe u Włochów były tym, czym określano design w innych krajach. Francuzi podążyli podobną drogą, stawiając słowo désigner jako wyznaczanie i wskazywanie do określenia osoby projektującej dany pomysł. Polscy designerzy określani są jako specjaliści różnych dziedzin, od architektów do grafików pracujących przy komputerze.

Słowo design obecnie posiada dodatkowe określenia, możemy mówić o designie nowoczesnym, futurystycznym czy ekodesignie.

Jak zostać designerem?

Słowo design wiąże się z pozytywnym odbiorem, a już określenie osoby jako designera budzi bardzo pozytywne emocje. Aby zostać designerem trzeba mieć z pewnością predyspozycje twórcze i artystyczne. W zależności od gałęzi, można być designerem przy wielkich projektach, jak i tych małych.

W Polsce istnieją szkoły przygotowujące w kierunku projektowania i wzornictwa przemysłowego, są to m.in. Akademie Sztuk Pięknych w miastach takich jak Kraków, Gdańsk, Katowice, Warszawa, Łódź, Politechnika Śląska Wydział Architektury, School of Form Wydział SWPS w Poznaniu.