Eko design

W dzisiejszych czasach ekologia jest niezwykle istotnym elementem w każdym aspekcie działania. Środowisko jako najważniejszy obszar uwzględniany w procesie tworzenia, projektowania oraz recyklingu powinno być umieszczane na pierwszym miejscu.

Ekologia

Projektanci, producenci oraz konsumenci zmuszeni są do stosowania takich metod działania, aby uwzględniać jak najmniejsze zużycie energii i zasobów naturalnych oraz minimalizować wytwarzanie odpadów i emisji. Tak powstają produkty ekologiczne oraz projektowanie w filozofii Ecodesign.

Wystawy Ecodesign

Projektant może wpływać na metody i działania podczas produkcji, a myślenie w sposób ekologiczny stwarza nowe wyzwania oraz nowe możliwości. Podkreślenie ważności ekologii przyczyniło się do zorganizowania wystaw ekologicznych. Jedną z nich jest wystawa EcoDesign powiązana z targami Habitare Meble, Dekoracje Wnętrz i Design, organizowana od 2009 roku przez Messukeskus w Finlandii.

Ekologia przede wszystkim

Dzięki popularności stosowania ekologicznych rozwiązań oraz dyrektywy Unii Europejskiej, ekoprojekty są coraz częściej akceptowane jako koncepcja różnych form projektowania produktów, a prekursorem tej drogi myślenia jest Skandynawia. Każdego roku projektanci są proszeni o ocenę ekologiczności swojego produktu pod względem różnych aspektów na etapie projektowania i produkcji. Ocenia się planowanie i projektowanie, wybór materiałów, proces produkcyjny, logistykę, zastosowanie, trwałość i łatwość konserwacji oraz możliwość recyklingu.

Ekoprojekt jako koncepcja pochodzi z dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie ekoprojektu, która jest obecnie szwedzkim prawem na mocy ustawy (2008: 1112) w sprawie ekoprojektu.